Mapa stránek | cz en ru hu 
 

Dotace z EU

Projektové centrum PROJEKTOVÉ CENTRUM nabízí klientům kompletní asistenci při podávání žádostí o dotace do programů spolufinancovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR.

Společnost Tekro, spol. s r.o. působí na českém zemědělském trhu a v oblasti zpracovatelského průmyslu již od roku 1991. Naše zkušenosti vycházejí jak z programů předvstupní pomoci PHARE, tak i programů nastartovaných po našem vstupu do EU (Strukturální fondy, programy MPO, přímé platby apod.). Důraz klademe na spolupráci s MSP (SME) – malými a středními podniky a na spolupráci s podniky zemědělského zaměření.

Připadá Vám svět strukturálních fondů nesrozumitelný a máte jen nejasnou představu o tom, co lze z prostředků Evropské unie financovat? Rádi Vám v tomto směru pomůžeme.
  • Úvodní konzultace poskytujeme bezplatně.
  • Pomůžeme Vám vyhledat na Váš záměr konkrétní dotační titul.
  • Nabízíme Vám asistenci při sestavování projektů, podnikatelských záměrů, vyplňování žádostí, kompletování povinných příloh projektů.
  • Zaručíme Vám legislativní, termínovou a administrativní správnost podané žádosti a dále pak konzultace během realizace projektu, tak aby přislíbené peníze byly po dokončení realizace projektu opravdu vyplaceny.
  • Bezplatně pro Vás posoudíme reálné šance na získání peněz z externích zdrojů a rádi Vám poskytneme další asistenci při celém projektovém cyklu.


Tekro, spol. s r.o.
PROJEKTOVÉ CENTRUM, Ing. Gabriela Krajňáková, MBA
telefon: 724 323 970
e-mail:

Odkazy