Mapa stránek | cz en ru hu 
 

Politika jakosti a HACCP

 1. Základním cílem společnosti Tekro, spol. s r.o. je vysoká kvalita produkce, která má přímou vazbu na kvalitu a bezpečnost výrobků našich zákazníků.
 2. Zavedením systému kontroly kritických bodů při výrobě premixů a krmiv předcházíme a identifikujeme vznik možných rizik, která by mohla vést k ohrožení zdraví zvířat, jakosti potravin a životního prostředí.
 3. Všichni pracovníci společnosti usilují o nepřetržité monitorování a následné zlepšování všech procesů.
 4. Každému z našich zákazníků je poskytován komplexní servis v oblasti výživy, zoohygieny a zdravotního stavu zvířat.
 5. Jakost a bezpečnost produkce je vůle každého pracovníka nejen technického vybavení.
 6. Systematickým výcvikem pracovníků na všech stupních řízení zlepšujeme vnímání společnosti našimi zákazníky.
 7. Spolupracujeme pouze s prověřenými dodavateli. Podmínkou kvalitní a bezpečné produkce je použití pouze povolených surovin. Při jejich zapracování máme na zřeteli nejen vliv na užitkovost zvířat, ale i na bezpečnost potravního řetězce.
 8. Snahou vedení společnosti je rozšiřovat nejen výrobkové portfolio, ale i posilovat v zákaznících povědomí, že produkty společnosti Tekro jsou zárukou kvality a jejich další použití je bezpečné.
 9. Etika našeho podnikání je založena na budování vzájemné důvěry ve vztahu k zákazníkům. Předností je dodržování etického kodexu mezi zaměstnanci. Chráníme informace našich zákazníků i dodavatelů.
V Praze, dne 1.3.2010
Ing. Tomáš Ondračka, ředitel společnosti

Environmentální politika

 1. V průběhu všech procesů dodržovat všechny obecně závazné předpisy a respektovat i jiné požadavky na ochranu životního prostředí.
 2. Zlepšovat ochranu životního prostředí formou cílů, programů a preventivních opatření ve všech oblastech naší činnosti.
 3. Při zavádění nových technologií a výrobních procesů používat suroviny šetrné k životnímu prostředí a výrobní technologie a další postupy bezpečné ve vztahu k ochraně a bezpečnosti práce.
 4. Vyvíjet a produkovat pouze takové výrobky včetně obalů, které budou šetrné k životnímu prostředí, budou bezpečné a budou recyklovatelné nebo bezpečně likvidovatelné.
 5. Požadovat zavedení environmentální politiky u svých dodavatelů, včetně jejich hodnocení dle ČSN EN ISO 14 001.
 6. Zajišťovat pravidelné školení zaměstnanců společnosti dle obecně právních předpisů a nařízení v oblasti environmentálního systému.
 7. Zvyšovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců.
 8. Vést otevřený dialog s veřejností, státními úřady a dalšími podniky z hlediska environmentálního systému.
V Praze, dne 5. 1. 2006
Ing. Jan Tejnora, jednatel společnosti
Ing. Miloš Kroc, jednatel společnosti