Mapa stránek | cz en ru hu 
 

Poradenský servis

Tekro není jen výrobní firmou. Našim cílem je komplexní servis u chovatele a zlepšení ekonomiky chovů. Proto se nesoustředíme jen na samotný prodej výrobků, ale také na jejich vývoj a co nejširší poradenství, který svým partnerům poskytujeme.

Naše týmy specialistů a konzulentů se věnují jednotlivým oblastem a v rámci komplexnosti využívají našich dlouholetých dobrých zkušeností a kontaktů i z oblastí jako jsou zoohygiena, veterinární problematika, technologie, kvalita stájového prostředí atd.

Chov skotu – zooveterinární servis

 • Základní principy naší činnosti v chovech skotu:
  • nabídka kvalitních produktů a odborné poradenské služby,
  • přímá spolupráce s chovem nebo prostřednictvím výroben doplňkových krmných směsí,
  • práce v týmu - spolupráce s pracovníky chovu i se zástupci všech ostatních odborných služeb.
 • Sledování předpokladů plnohodnotné produkce (PPP) - manažerská činnost a monitoring, ošetřovatelská péče, technologické a zoohygienické podmínky, plemenářská práce a šlechtění, odchov mladých zvířat a obměna stáda, produkce a příprava krmiv, výživa, preventivně-medicínsky pojatá péče o zdraví chovaných zvířat, financování chovu, snižování nákladů.
 • Důraz na kritické oblasti chovu mléčného skotu - celková schopnost kvalifikovaně řídit chov, úroveň produkce, konzervace a využití objemných krmiv, kvalita zvládání okoloporodního období chovaných, úroveň odchovu telat a jalovic.
 • Zpracování hloubkové zdravotně-produkční a ekonomické analýzy v chovech mléčného skotu.
 • Spoluorganizace kontrolních dnů v chovu.
 • Spolupráce s Podpůrnou veterinární skupinou a nezávislými odborníky.
 • Důraz na uplatňování principů preventivní medicíny dojnic - cílem je zvýšení úrovně produkce, reprodukce a ekonomické prosperity chovu cestou upevnění zdravotního stavu chovaných zvířat.
 • Rozbory krmiv a klinicko-biochemické analýzy.
 • Zdravotně-produkční programy.
 • Výpočet krmných dávek.

Chov prasat – zooveterinární servis

Naše spolupráce v chovech je založena na co nejkomplexnějším přístupu a zahrnuje tyto části:
 • Kompletní servis při tvorbě a úpravách krmných směsí pro hospodářská zvířata, tvorba krmných křivek u systémů tekutého krmení (Schauer,Veda, BD a další).
 • Certifikované zatřídění jatečných prasat na porážce (metodou ZP), možnost měření přístrojem SONOMARK (certifikace pro šlechtění), jatečné disekce – metoda zkrácené disekce podle norem EU.
 • Plemenářské poradenství
 • Možnost poradenství při nákupu plemenných zvířat i premixů do krmných směsí pro tato zvířata, kompletní poradenství, garance výživy.
 • Metodické vedení a vyhodnocování provozních testů prasat (plodnost, ukazatele výkrmnosti, jatečné hodnoty finálního křížení, růstové křivky)
 • Poradenství a dodávky magistralit pro veterinární praxi v chovech v konkurenceschopných cenových hladinách.
 • Poradenství v oblasti welfare hospodářských zvířat.
 • Rozbory v chovech za účelem zlepšení plodnosti a projevů říje u prasnic a prasniček, zjištění a optimalizace kondice.
Díky dlouholeté zkušenosti našich pracovníků jsme schopni jako jediný subjekt v oblasti výrobců doplňků pro hospodářská zvířata zajistit kompletní testaci prasat na užitkové vlastnosti.
Zajímavá informace pro chovatele: testy jsou prováděny v režii firmy Tekro, jen na základě smlouvy o odběrech premixů pro hospodářská zvířata na daném chovu.