Mapa stránek | cz en ru hu 
 

Silážní konzervanty

Tekrosil B 150 - určeno pro konzervaci siláží z kukuřice, kulturních trav a do bioplynových stanic

 • dva unikátní druhy mléčných bakterií Lactobacillus buchneri a Lactobacillus plantarum
 • koncentrace mikroorganismů 1,0 x 1011 CFU/g
Lactobacillus plantarum usměrňuje fermentační proces intenzivní tvorbou kyseliny mléčné, která omezuje růst nežádoucích mikroorganismů. Následně Lactobacillus buchneri začíná produkovat kyselinu octovou a propandiol, které udrží siláž stabilní dlouhou dobu i po jejím otevření (lepší aerobní stabilita, nedochází k sekundárnímu zahřívání). Výsledkem jsou nižší ztráty energie a lepší stabilita siláží.

 • rychlý start žádoucí fermentace -> omezení růstu nežádoucích mikroorganismů, inhibice hnilobných procesů, snížení fermentačních ztrát
 • snížení obsahu amoniaku, kyseliny máselné, alkoholů a dalších rozkladných produktů -> zlepšení zdravotního stavu krmených zvířat
 • lepší fermentace siláže, vyšší obsah kyseliny mléčné, nízké pH -> vyšší stabilita hmoty, ochrana proti Listeriím, E. coli a Clostridiím
 • vyšší chutnost krmiva -> vyšší příjem krmiva zvířaty
 • lepší stravitelnost siláží -> vyšší užitkovost, nižší náklady na jadrná krmiva
 • lepší aerobní stabilita siláží -> nižší ztráty při vybírání, inhibice množení kvasinek
 • řízená produkce kyseliny octové -> vysoká aerobní stabilita hmoty, nižší ztráty při vybírání a skladování, inhibice množení kvasinek

Tekrosil K 150 - určeno pro konzervaci siláží z kukuřice a kulturních trav

 • tři unikátní druhy mléčných bakterií Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici a Lactobacillus plantarum
 • koncentrace mikroorganismů 1,0 x 1011 CFU/g
Okamžitě po aplikaci inokulantu se začne množit Enterococcus faecium, který produkuje kyselinu mléčnou již při pH naskladněné hmoty. Dochází k rychlému poklesu pH, a tím se omezuje růst nežádoucích mikroorganismů. Poté začne být aktivní Pediococcus acidilactici, následován Lactobacillem plantarum, který dokončuje fermentační proces. Působení těchto druhů mléčných bakterií na sebe časově navazuje a zajišťuje tak ideální a bezpečný průběh fermentace. Výsledkem je vyšší obsah živin, zlepšení chutnosti a lepší stabilita siláží.

 • velmi rychlý start žádoucí fermentace -> omezení růstu nežádoucích mikroorganismů, inhibice
 • hnilobných procesů, snížení fermentačních ztrát
 • snížení obsahu kyseliny máselné, alkoholů a dalších rozkladných produktů -> zlepšení zdravotního stavu krmených zvířat
 • lepší fermentace siláže, vyšší obsah kyseliny mléčné, nízké pH -> vyšší stabilita hmoty, ochrana proti Listeriím, E. coli a Clostridiím
 • vyšší chutnost krmiva -> vyšší příjem krmiva zvířaty
 • lepší stravitelnost siláží -> vyšší užitkovost, nižší náklady na jadrná krmiva
 • lepší aerobní stabilita siláží -> nižší ztráty při vybírání, inhibice množení kvasinek

Tekrosil L 150 - určeno pro konzervaci vojtěškových, jetelových, jetelotravních a travních siláží

 • dva unikátní kmeny mléčných bakterií Lactobacillus plantarum a Pediococcus acidilactici KEZ
 • enzym xylanáza 43 000 HET/g
 • koncentrace mikroorganismů 1,0 x 1011 CFU/g
 • certifikace KEZ pro použití v ekologickém zemědělství
Pediococcus acidilactici je jedním z velmi rychlých druhů bakterií intenzivně působících na začátku fermentačního procesu. Po něm nastupuje Lactobacillus plantarum, který pH dále snižuje a stabilizuje silážovanou hmotu. Přidaný enzym podporuje zdárný průběh fermentace tím, že rychle zvyšuje dostupné množství cukrů. Pro jeteloviny, které jsou typické vyšším obsahem ligninu vázaného s xylany, je podle nových výzkumů nejefektivnější použít xylanázu. Působí také rychleji než celuláza a tím zásobuje bakt