Aktuality

Seminář na téma Vývoj trendů v chovu prasat

V pátek 30.8. se v Klášteře premonstrátů Teplá konal odborný seminář na téma "Vývoj trendů v chovu prasat".

Účastníci se mimo jiné dozvěděli i nové informace o uplatňování biotechnologií v chovu. Za toto zajímavé téma děkujeme Prof. Ing. Jaroslavu Petrovi, DRSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi.

Druhý seminář se bude konat ve čtvrtek 12.9.2019 v Hotelu Prachárna v Olomouci.