Prvovýroba

 

Společnost Tekro vznikla jako firma zabývající se výživou zvířat. Dnes patříme do skupiny podniků, které se zabývají zemědělskou výrobou. Jsou zde podniky hospodařící na půdě, zabývající se chovem dojnic, prasat i drůbeže. Další činností je pak zpracování masa a masných výrobků.