Aktuality

Semináře na téma Vývoj trendů v chovu prasat

Byli jsme potěšeni velkým zájmem o oba termíny konání semináře na téma "Vývoj trendů v chovu prasat".

První se konal 30.8 . v Klášteře premonstrátů Teplá a druhý pak 12.9. v Hotelu Prachárna u Olomouce.

Účastníci se mimo jiné dozvěděli i nové informace o uplatňování biotechnologií v chovu.

Za toto zajímavé téma děkujeme Prof. Ing. Jaroslavu Petrovi, DRSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi.