Laboratoř

Naše oddělení kontroly kvality je pro nás důležitým článkem v zajištění kvality. Prověřujeme zde kvalitu jak vstupních surovin, tak našich hotových výrobků v oblasti výživy domácích a hospodářskách zvířat, a také v oblasti veterinárních léčiv. Dílčí laboratoře provádějí analytickou činnost v certifikovaném režimu SVP a SLP, čímž je zaručena věrohodnost výsledků měření, potažmo celého systému jakosti.

NABÍDKA SLUŽEB

ANALÝZA VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Provádíme identifikace a stanovení antibiotik a antiparazitik pomocí HPLC, TLC a volumetrie.

CHEMICKÉ ROZBORY SUROVIN A KRMIV

Provádíme stanovení širokého spektra nutričních parametrů krmiv pro hospodářská a domácí zvířata standartní i sofistikovanou instrumentací.

​STANOVENÍ MYKOTOXINŮ

Provádíme stanovení mykotoxinů v obilovinách i krmných směsích pomocí metody ELISA.

STUDIE REZIDUÍ VETERINÁRNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Nabízíme kompletní vyhotovení reziduálních studií veterinárních léčivých přípravků v režimu správné laboratorní praxe (SLP)
Stanovení provádíme dle platných norem, Evropského lékopisu nebo validovanými metodami v souladu s požadavky ICH/VICH.
Činnost oddělení kontroly kvality podléhá inspekci státních autorit a organizací: SÚKL, ÚSKVBL, UKZÚZ, SÚJB a další.

Bližší informace:

vedoucí oddělení kontroly jakosti

Mgr. Michal Petreň, tel.: 585 004 344, m.petren@tekro.cz

 

manažer kvality a vedoucí laboratoří chromatografických metod

Mgr. Jakub Ondrouch, kvalifikovaná osoba, tel.: +420 585 004 316, j.ondrouch@tekro.cz

 

vedoucí laboratoře FAM a specialista pro LC/MS

Ing. Tomáš Zapletal, tel.: +420 585 004 316, t.zapletal@tekro.cz