Laboratoř

Naše oddělení kontroly kvality je pro nás důležitým článkem v zajištění kvality. Prověřujeme zde kvalitu jak vstupních surovin, tak našich hotových výrobků. Nedílnou součástí je i zkušební laboratoř, jež je držitelem osvědčení ČIA o.p.s. o akreditaci č. 251 z roku 2016.

NABÍDKA SLUŽEB

ANALÝZA VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Provádíme identifikace a stanovení antibiotik a antiparazitik pomocí HPLC, TLC a volumetrie.

CHEMICKÉ ROZBORY SUROVIN A KRMIV

Provádíme stanovení širokého spektra nutričních parametrů krmiv pro hospodářská a domácí zvířata standartní i sofistikovanou instrumentací.

​STANOVENÍ MYKOTOXINŮ

Provádíme stanovení mykotoxinů v obilovinách i krmných směsích pomocí metod ELISA a LC/MS.

STUDIE REZIDUÍ VETERINÁRNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Nabízíme kompletní vyhotovení reziduálních studií veterinárních léčivých přípravků v režimu správné laboratorní praxe (SLP)
Možnost prověření homogenity míchacích zařízení dle požadavků platné legislativy
Stanovení provádíme dle platných norem, Evropského lékopisu nebo validovanými metodami v souladu s požadavky ISO 17025, ICH/VICH.
Činnost oddělení kontroly kvality podléhá inspekci státních autorit a organizací: SÚKL, ÚSKVBL, UKZÚZ, ČIA, ISF a další.

Bližší informace:

Mgr. Michal Petreň, tel.: 585 004 344, m.petren@tekro.cz

Ing. Marie Maňasová, tel.: 585 004 316, m.manasova@tekro.cz