Souhlas

Zaměstnavatel: Tekro, spol. s r.o. se sídlem Višňová 484/2, 140 00 Praha 4-Krč, IČO: 18628851, (dále jen správce), kontaktní osoba: Mgr. Jana Dušková, kontakt: j.duskova@tekro.cz

Účelem a právním základem pro zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je výběrové řízení vedoucí k přijetí nového zaměstnance. Poskytnutí osobních údajů je na základě zákonného požadavku.

 

Pro výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici jsou nezbytné údaje uchazeče: jméno, příjmení, kontaktní údaje, vzdělání, dosavadní pracovní praxe, zkušenosti a dovednosti. Ostatní údaje zaslané uchazečem jsou dobrovolné.

 

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení, nejdéle však 1 rok.

 

Pokud se rozhodnete z výběrového řízení odstoupit ještě před jeho ukončením správcem, můžete tak učinit požádáním o smazání svých osobních údajů, a to formou dopisu nebo emailu. Správce provede nenávratné smazání Vámi poskytnutých osobních údajů, kromě informací, které představují záznam o průběhu výběrového řízení a neobsahují žádné osobní údaje.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit nebo omezit, máte právo na přenositelnost údajů
  • vznést námitku proti zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.