Souhlas s uchováním CV po ukončení výběrového řízení

Souhlas s uchováním CV po ukončení výběrového řízení

Udělujete tímto souhlas společnosti: Tekro, spol. s r.o., se sídlem Višňová 484/2, 140 00 Praha 4-Krč, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C2161, kontaktní osoba: Mgr. Jana Dušková, kontakt: j.duskova@tekro.cz, aby v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), zpracovávala následující osobní údaje:

jméno, příjmení

emailovou adresu,

telefonní číslo,

datum narození,

bydliště,

a další údaje týkající se vaší osoby uvedené ve vašem CV, které od vás byly získány na základě ucházení se o pracovní pozici u společnosti Tekro, spol. s r.o.

 

Souhlas je dobrovolný a udělujete ho na zpracování po dobu 10 let, a to za účelem zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a případného zaslání nabídky ucházet se o pracovní pozici ve společnosti v následujících deseti letech.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Tekro, spol. s r.o.

 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu nebo e-mailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání Vašich osobních údajů, které nemáme povinnost dle jiného právního předpisu archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich práv.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit nebo omezit, máte právo na přenositelnost údajů
  • vznést námitku proti zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.