Produkty

Premixy jsou určeny pro výrobu kompletních krmných směsí na registrovaných míchárnách

Sdílet

Premixy

Premixy jsou určeny pro výrobu kompletních krmných směsí a jsou navrženy pro všechny kategorie a užitkové typy prasat. Vycházejí nejen ze světového výzkumu v oblasti výživy monogastrů, ale i z bohatých praktických zkušeností našich specialistů v tomto oboru. Účinnost receptur minerálně – vitaminových premixů je ověřována v poloprovozních i provozních testech na našich chovech, a pak je teprve nabízena našim zákazníkům. Hladiny vitamínů a mikroprvků jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a praktických ověření vlivu na užitkovost. Plně odpovídají požadavkům pro efektivní růst a vývin u všech moderních genotypů prasat.

Speciální receptury Premixů jsou sestavovány podle individualních potřeb zákazníků s možností zařazení jakékoliv registrované účinné látky.