Produkty

Vysoce sofistikovaný nástroj pro organizaci a řízení chovu prasat s přesnou dohledatelností postupu výroby.

Sdílet

Software PigMatic

Software byl vytvořen společností Tekro, spol. s r.o.

Pro PIGMATIC je charakteristická:

 • Názornost - jednoduché a účelné pořizování, adresné výstupy (číselné i grafické) 
 • Komplexnost - pokrytí celé problematiky chovu prasat (reprodukční část, předvýkrm, výkrm, centrální evidence a zpeněžování prasat), tvorba předtištěných papírových formulářů kompatibilních s programem 
 • Členění = turnusy - sledování reality nejen dle dat (od – do), ale v logicky uzavřených celcích – turnusech 
 • Dohledatelnost - každý zásah uživatele (zápis události, ale i její dodatečná změna či storno) je systémem zaprotokolován 
 • Rozšiřitelnost (otevřenost) - program je otevřený pro přidávání dalších modulů a funkcí 
 • Modifikovatelnost (pružnost) - program umožňuje úpravy dle specifických potřeb konkrétního zákazníka (napojení na účetní a krmné systémy) 

Moduly PIGMATICU

 • Pořizování - hlášení o událostech s konkrétními zvířaty (inseminace, porod, odstav,...) 
 • Evidence - evidenční karty zvířat, seznamy zvířat, základní výpisy událostí, celkový přehled technicko - ekonomických ukazatelů
  • Centrální evidence
  • Sestavy welfare
 • Inseminace - turnusové i časové pojetí, hromadné zadávání událostí, podrobné rozborové sestavy 
 • Porodna - turnusové i časové pojetí, hromadné zadávání událostí, podrobné rozborové sestavy
 • Selata, Předvýkrm, Výkrm, Odchov - samostatné moduly pro jednotlivé kategorie - turnusové a časové pojetí, hromadné zadávání událostí, hodnotící sestavy 
 • Konfigurace - nastavení chovu (farma, stádo, chov, hala, box), nastavení partnerů (dodavatelé, odběratelé), nastavení číselníků (plemena, technici, .....) 
 • Rozbory - porovnání farem, porovnání podniků, grafické a numerické výstupy, podrobná filtrace 
 • Vyhodnocení zpeněžování jatečných prasat – SEUROP - ekonomika a analýza prodejů (selekce na dodavatele, odběratele, období …atd.)
 • Veterina - umožňuje vedení veterinárního deníku a skladu léčiv, nastavení zooveterinárního plánu a vyhodnocení ekonomiky podávaných léčiv  

 

Program je již několik let stabilním systémem, který se však neustále vyvíjí. Připravujeme mobilní webovou aplikaci, která umožní zadávání dat přímo ve stáji.