Produkty

Speciálně zaměřené výrobky pro dosažení maximální užitkovosti.

Sdílet

TekroVit CE 100

TekroVit CE 100 obsahuje vyváženou směs antioxidantů a selenu. Všechny složky tohoto přípravku mají nezastupitelný význam při ochraně organismu proti patogenům, zejména u zvířat se zvýšeným zatížením. Je výráběn v různých variantách dle individuálních potřeb chovatelů.

Účinná ochrana organismu v nepříznivých podmínkách

 • Zlepšuje produkci protilátek. 
 • Zvyšuje životaschopnost selat. 
 • Eliminuje svalové dystrofie. 
 • Podporuje schopnost sání u selat. 
 • Snižuje výskyt vad masa (PSE) u jatečných prasat.

Kdy se bez něj neobejdete...

 • Při zvýšené stresové zátěži (přesuny zvířat, odstavy, vakcinace). 
 • Při zvýšeném infekčním tlaku v chovu. 
 • Při nadprůměrné reprodukční nebo jatečné užitkovosti. 

Kdy pomůže...

 • Při nedostatečné kvalitě kolostra, především při snížené koncentraci imunoglobulínů. 
 • Při zlepšování produkce protilátek. 
 • Zvyšuje životaschopnost selat, a tím působí i proti sekundárním onemocněním. 
 • Zvyšuje schopnost sání u slabších selat. 
 • Eliminuje svalové dystrofie.