Produkty

Nabízíme účinné mikrobiální inokulanty Tekrosil pro konzervaci různých typů siláží. Tekrosil L lze použít i v ekologickém zemědělství.

Sdílet

Tekrosil L 150

Mikrobiální inokulant pro konzervaci vojtěškových, jetelových, jetelotravních a travních siláží. Obsahuje dva unikátní druhy mléčných bakterií  Pediococcus acidilactici, Lactobacillus plantarum a enzym xylanázu.

  • rychlý start žádoucí fermentace -> omezení růstu nežádoucích mikroorganismů, inhibice hnilobných procesů, snížení fermentačních ztrát
  • snížení obsahu amoniaku, kyseliny máselné, alkoholů a dalších rozkladných produktů -> zlepšení zdravotního stavu krmených zvířat
  • lepší fermentace siláže, vyšší obsah kyseliny mléčné, nízké pH -> vyšší stabilita hmoty, ochrana proti Listeriím, E. coli a Clostridiím
  • vyšší chutnost krmiva -> vyšší příjem krmiva zvířaty
  • lepší stravitelnost siláží -> nižší náklady na jadrná krmiva
  • lepší aerobní stabilita siláží -> nižší ztráty při vybírání, inhibice množení kvasinek

Certifikace KEZ pro použití v ekologickém zemědělství