Produkty

Drůbež

V naší nabídce si lze vybrat premixy s nižšími i vysokými hladinami vitamínů. Samozřejmostí je též aktualizace hladin všech dalších aditiv povolených naší legislativou jako jsou aminokyseliny, stimulátory, antikokcidika, enzymy, barviva, zchutňovadla, acidifikátory apod.

PREMIXY - DRŮBEŽ
Pro výrobu kompletních krmných směsí
VÍCE